Welcome to kuduSafaris's bow hunting website.

Welkom by KuduSafaris boogjag se webtuiste.

Noordwes Suid Afrika / Nortwest South Africa

KuduSafaris boogjag noordwes het ontstaan in Oktober 2014 toe ons die plaas gekoop het.  Dan en daar het ons besluit om op die wildlewe en boogjag te fokus.  KuduSafaris boogjag is in die Tosca distrik (Noordwes Provinsie) Suid Afrika ongeveer 123km vanaf Vryburg en 33km voor Tosca.  Hier gaan dit nie net oor die boogjag nie maar meer oor ‘n lewens ondervinding in die Kalahari.

KuduSafaris boogjag is ideal vir boogjagters, families en wildlewe fotograwe of sommer enigiemand wat bietjie herlaai wil word.  Hier is verskeie voëllewe.

HOEKOM BOOGJAG ?

Met boogjag ontwikkel mens 'n liefde en respek vir die natuur.  Geduld, geduld en nogmaals geduld word gekweek.  Boogjag vra baie van die boog jagter.

KuduSafaris bow hunting northwest was established in October 2014 when we bought the farm. Then and there we decided to focus on the wildlife and bow hunting. KuduSafaris bow hunting is in the Tosca district (NorthWest Province) South Africa about 123km from Vryburg and 33km for Tosca. Here it is not just about bow hunting, but more about a life experience in the Kalahari.

KuduSafaris bow hunting is ideal for Bow hunting, families and wildlife photographers or just anyone who wants little to be reloaded. Here are several birdlife.

WHY BOW HUNTING ?

With bow hunting you develop a love and respect for nature. Patience, patience and more patience are grown. Bow hunting requires a great deal of the bow hunter.
 

 

KuduSafaris boogjag Noordwes Suid Afrika / KuduSafaris bow hunting Northwest South Africa

Boogjag by KuduSafaris Noordwes Suid Africa:

Met boogjag ontwikkel mens 'n liefde en respek vir die natuur. Geduld, geduld en nogmaals geduld word gekweek. Boogjag vra baie van die jagter.

Kalkoen boogjag by Kudu safaris Noordwes Suid-Afrika.

Kalkoen boog jagters is 'n passievolle en toegewyde groep sportmanne en vroue regoor Suid Afrika. Om 'n kalkoen met 'n haelgeweer te jag kan hard genoeg wees, maar as jy besluit om te jag met jou boog, word die kalkoen boogjag uitdaging aansienlik hoër.

Wanneer kalkoen ge-boogjag word met 'n boog, is die opstel van jou boog baie belangrik. Ek kry dikwels die vraag oor wat is beter, boogjag uit 'n skuiling of in die ope natuur? In my opinie, beide is doeltreffend opsies. Die werklike vraag is watter tipe "Kalkoen boogjagter" jy is en wat is die situasie.

Bow hunting at KuduSafaris Northwest South Africa:

With bow hunting you develop a love and respect for nature. Patience, patience and more patience are grown. Bow hunting requires a great deal of the hunter.

Turkey bow hunting at Kudu safaris Northwest South Africa.

Turkey bow hunters are a passionate and dedicated group of sportsmen and women all across South Africa. Hunting a turkey with a shotgun can be hard enough but when you decide to hunt turkey with your bow, that challenge becomes significantly higher.

When bow hunting for turkey with a bow, your setup is critical. I often get the question regarding which is better, bow hunting from a blind or from the ground? In my opinion, both are effective options. The real question is what type of “turkey bow hunting chaser” are you and what is the situation.

 

Welcome to kuduSafaris's bow hunting website.

Welkom by KuduSafaris boogjag se webtuiste.

Noordwes Suid Afrika / Nortwest South Africa

KuduSafaris boogjag noordwes het ontstaan in Oktober 2014 toe ons die plaas gekoop het.  Dan en daar het ons besluit om op die wildlewe en boogjag te fokus.  KuduSafaris boogjag is in die Tosca distrik (Noordwes Provinsie) Suid Afrika ongeveer 123km vanaf Vryburg en 33km voor Tosca.  Hier gaan dit nie net oor die boogjag nie maar meer oor ‘n lewens ondervinding in die Kalahari.

KuduSafaris boogjag is ideal vir boogjagters, families en wildlewe fotograwe of sommer enigiemand wat bietjie herlaai wil word.  Hier is verskeie voëllewe.

HOEKOM BOOGJAG ?

Met boogjag ontwikkel mens 'n liefde en respek vir die natuur.  Geduld, geduld en nogmaals geduld word gekweek.  Boogjag vra baie van die boog jagter.

KuduSafaris bow hunting northwest was established in October 2014 when we bought the farm. Then and there we decided to focus on the wildlife and bow hunting. KuduSafaris bow hunting is in the Tosca district (NorthWest Province) South Africa about 123km from Vryburg and 33km for Tosca. Here it is not just about bow hunting, but more about a life experience in the Kalahari.

KuduSafaris bow hunting is ideal for Bow hunting, families and wildlife photographers or just anyone who wants little to be reloaded. Here are several birdlife.

WHY BOW HUNTING ?

With bow hunting you develop a love and respect for nature. Patience, patience and more patience are grown. Bow hunting requires a great deal of the bow hunter.
 

 

KuduSafaris boogjag Noordwes Suid Afrika / KuduSafaris bow hunting Northwest South Africa

Boogjag by KuduSafaris Noordwes Suid Africa:

Met boogjag ontwikkel mens 'n liefde en respek vir die natuur. Geduld, geduld en nogmaals geduld word gekweek. Boogjag vra baie van die jagter.

Kalkoen boogjag by Kudu safaris Noordwes Suid-Afrika.

Kalkoen boog jagters is 'n passievolle en toegewyde groep sportmanne en vroue regoor Suid Afrika. Om 'n kalkoen met 'n haelgeweer te jag kan hard genoeg wees, maar as jy besluit om te jag met jou boog, word die kalkoen boogjag uitdaging aansienlik hoër.

Wanneer kalkoen ge-boogjag word met 'n boog, is die opstel van jou boog baie belangrik. Ek kry dikwels die vraag oor wat is beter, boogjag uit 'n skuiling of in die ope natuur? In my opinie, beide is doeltreffend opsies. Die werklike vraag is watter tipe "Kalkoen boogjagter" jy is en wat is die situasie.

Bow hunting at KuduSafaris Northwest South Africa:

With bow hunting you develop a love and respect for nature. Patience, patience and more patience are grown. Bow hunting requires a great deal of the hunter.

Turkey bow hunting at Kudu safaris Northwest South Africa.

Turkey bow hunters are a passionate and dedicated group of sportsmen and women all across South Africa. Hunting a turkey with a shotgun can be hard enough but when you decide to hunt turkey with your bow, that challenge becomes significantly higher.

When bow hunting for turkey with a bow, your setup is critical. I often get the question regarding which is better, bow hunting from a blind or from the ground? In my opinion, both are effective options. The real question is what type of “turkey bow hunting chaser” are you and what is the situation.

 Back Back to top